آیا به مشاوره من نیاز دارید؟ اکنون با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید

خدمات عمومی

کارهای خارج از کشور و کارهای سفارت در ترکیه:

کارهای سفارت یمن
- تمدید و گرفتن پاسپورت یمن (دانشجویی، عادی، نوزاد، آسیب دیده، گم شده)
- گواهی تولد
- تصدیق عقد ازدواج - اعلامیه عقد ازدواج - ثبت ازدواج
- اظهارنامه خانواده برای اهداف اقامت/ شهروندی
- اعلامیه ملیت برای اهداف سند خانه
- گواهی تجرد
- گواهی حسن خلق / سابقه جرمی
- سند برای ازدواج (گواهی ازدواج اتباع خارجی)
- تایید مدارک از سفارت یمن
- صدور دیپلم لیسه عمومی جایگزین مدارک مفقود شده
- تصدیق دیپلم ترکیه
- تصدیق وکالت از سفارت یمن

تصدیق وزارت امور خارجه ترکیه
ترجمه سوگندی و تصدیق نوتر
کارهای سفارت سلطنت عمان

- ویزای انتقال ازمرز یمن

کارهای سفارت عربستان سعودی

- ویزای عمره
- ویزای بازدید شخصی

کارهای سفارت ترکیه

- کارهای ویزای ترکیه برای دانشجویان یمن، مصر، اردن و جیبوتی

کارها و خدمات برای اتباع افغانی و ایرانی

- رزرو پرواز شرکت هوایی آریانا افغان وهوای ایران
- رزرو هتل
- امور سفارت و کنسولگری افغانستان در آنکارا و استانبول
- مراحل سفارت عربستان سعودی، ویزای عمره و بازدید شخصی
- پذیرش دانشگاه با ۵۰ درصد تخفیف از دانشگاه های خصوصی برای دانشجویان افغانستانی و ایرانی
- گرفتن لایسنس رانندگی بین المللی از دبی دراونگ کلپ برای بیش از یک دوره
- تهیه فایل اقامتگاه توریستی
- مراحل ویزای ترکیه در تهران
- ترجمه سوگندی و تصدیق نوتر
- دپلوم مدرک لیسانس ترکیه از وزارت معارف ترکیه و وزارت امور خارجه ترکیه

کارها و خدمات برای اتباع روسیه

- رزرو پرواز آئروفلوت
- رزرو هتل
- سفارت و امور کنسولی روسیه در آنکارا و استانبول
- برای اخذ ویزای ترانزیت عمره
- پذیرش دانشگاه با ۵۰ درصد تخفیف از دانشگاه های خصوصی برای دانشجویان روسیه
- گرفتن لایسنس رانندگی بین المللی از دبی دراونگ کلپ برای بیش از یک دوره
- تهیه فایل اقامتگاه توریستی
- ترجمه سوگندی و تصدیق نوتر
- دپلوم مدرک لیسانس ترکیه از وزارت معارف ترکیه و وزارت امور خارجه ترکیه

کلیه خدمات بیمه:

- بیمه صحی
- بیمه سفر
- بیمه آپارتمان
- بیمه اجباری وهمه جانبه موتر

گرفتن لایسنس رانندگی بین المللی از دبی دراونگ کلپ برای بیش از یک دوره
گرفتن لایسنس رانندگی بین المللی از یمن کلپ فور تورننگ اوتوموبل
پذیرش دانشگاه های دولتی و خصوصی

- پذیرش دانشگاه با تخفیف تا ۵۰ درصد از دانشگاه های خصوصی
- پذیرش دانشگاه های دولتی
- تهیه فایل اقامتگاه توریستی
- گرفتن لایسنس رانندگی بین المللی از دبی دراونگ کلپ برای بیش از یک دوره

برای بهره مندی از کلیه خدمات مشاوره ما با ما تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید